Blik op het seizoen 2016

Blik op het seizoen 2016

Het nieuwe jaar stelt ons weer voor de uitdaging vernieuwend te zijn in aanpak en muzikale creativiteit.  Identiek als aan andere kunstvormen is muziek een kwestie van smaak. Bij de ene gaat het hart sneller kloppen bij klassieke klanken, de andere krijgt kippenvel van een melancholische blues, weer een ander kan niet stil blijven staan bij de beat van rock ’n roll. In principe is alles mogelijk op het chamadron maar het één klinkt mooier dan het andere. Jaap Heeringa kent een schare jeugdige fans omdat hij ook liedjes van K3 speelt. Wij als bestuur vindt dat dit moet kunnen, Diversiteit, creativiteit en originaliteit is erg belangrijk mits het natuurlijk met de nodige kwaliteit wordt uitgevoerd. Een absolute voorwaarde. Gastchamadronist wordt je dan ook niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen…..

Ook Cees Roubos probeert steeds de muzikale bakens te verzetten maar blijft wel trouw aan de mogelijkheden van het instrument wat hij als geen ander kent.  Luchtigheid en herkenbaarheid van de melodieën doen de acceptatie stijgen aangezien niet iedereen de klanken van het chamadron waardeert. Als bestuur is dit een constant aandachtspunt, we zijn meestal zichtbaar aanwezig om z’n de dialoog aan te gaan en belangrijk is, we blijven binnen de afgesproken speeltijden.

Cees heeft voor 2016 gekozen voor het thema: Dansen, dansen, dansen. Vanuit een historisch perspectief neemt hij zijn luisteraars mee op een muzikale reis van de mars, de polonaise en de tarantella naar blues, boogie-woogie en twist. Het programma kunt u vinden op onze website www.chamadron.nl  Natuurlijk verheugen we ons er op als u zelf komt luisteren.

De proef om het speelseizoen compacter te maken (het chamadron wordt bespeeld in de maanden juni, juli en augustus) vinden wij, na evaluatie in het bestuur, geslaagd. We gaan daar in 2016 dan ook mee door. Wel werken we  mee aan de open monumentendag in het weekend van 12 & 13 september. Dit houdt dan automatisch in dat het seizoen 14 dagen langer duurt. Tijdens de zomerperiode wordt het Chamadron traditioneel bespeeld door diverse gastchamadronisten.  Naast  het weerzien (-horen) van oude bekenden is er ook ruimte voor nieuwe bespelers. Gelukkig zijn er altijd toetsenisten bereid om in de zomer een muzikale bijdrage te leveren. Naast een geringe tegemoetkoming in de kosten is een warm en gemeend applaus de beloning en de waardering.

Onplezierige zaken

Bij een inbraak in de woning van Cees Roubos zijn een aantal dingen ontvreemd die werden ingezet bij de bespeling van het chamadron. Het gaat bijvoorbeeld om het stemapparaat, de sleutels maar ook het unieke pak van zijn alter ego Torrewijn Bimbach. Een gevoelig verlies. Net zoals vaak is de emotionele waarde groter dan de werkelijke maar het is voor het bestuur weer ‘een rib uit het lijf ‘ omdat de financiële situatie toch al niet florissant te noemen is. Als herinnering vindt U op de achterkant van deze nieuwsbrief een foto van Cees Roubos alias Torrewijn Bimbach.

Bestuurszaken
De taak van penningmeester wordt vanaf 1 januari 2016 door Arend Nijmeijer ingevuld. De verdere functies worden bekleed door Sieta Kampen (voorzitter), Kees Oosterhof (secretaris), Arian van der Mark (muzikaal adviseur) en eigenaar/hoofdbespeler Cees Roubos.

Inrichting informatieruimte in 1ste torenkamer.
De samenwerking met de kerkelijke- en politieke gemeente is prima te noemen. Er zijn soms tegengestelde belangen maar in goede dialoog worden steeds creatieve oplossingen gevonden. Nadat we in 2014 overeenstemming hebben weten te bereiken met de Kerkrentmeesters van de kerk van Havelte over het inrichten van een informatie ruimte over het Chamadron in de 1ste torenkamer, is deze nu daadwerkelijk ingericht. Informatie over het chamadron wordt hier ten toon gesteld. Via orgelbouwer Simon de Wit & zn. hebben we de beschikking gekregen over tekeningen en foto’s van de bouw evenals voorbeelden van gebruikte materialen. In de maanden juli en augustus profiteert de toerist die recreëert in de omgeving van Havelte van het feit dat de kerk opengesteld is en dat het bezoek kan worden afgesloten met een concert van het chamadron en een bezichtiging van de toren en het instrument. Een mooie en waardevolle twee eenheid.

Het aantal donateurs die ons trouw blijven neemt ieder jaar af of de bijdrage wordt lager. Nu in het algemeen de economie weer aantrekt verwachten wij dat het tij weer keert.  De aktie om andere bronnen aan te boren (sponsoring door bedrijven en instanties) is helaas niet succesvol geweest.

Wij rekenen dan ook in 2016 graag weer op Uw donatie .
U kunt uw donatie onder vermelding van uw naam overmaken op:
IBAN NL 17 INGB 0004 2840 10 ten name van Stichting Vrienden van het Chamadron. Als “Vriend van het Chamadron” hebt u gratis toegang tot de toren.

Reacties zijn gesloten.