ANBI

Stichting Vrienden van het Chamadron heeft sinds 01-01-2011 de ANBI status.

ANBI GEGEVENS

 

 Naam: Stichting Vrienden van het Chamadron
 RSIN/Fiscaalnummer:  806547133
 Contactgegevens: Laveringsveen 13 5571 DM Dalen
 Bestuurssamenstelling: zie website
 Beloningsbeleid: onbezoldigd
 Doelstelling: instandhouding uniek instrument

zie statuten chamadron 2022

 Uitgevoerde activiteiten: zie Jaarbrief 2023
 Financiële verantwoording: zie winst- en verlies

Reacties zijn gesloten.